Τμήμα Ποιοτικού ελέγχου Παραγωγής Ενδυμάτων

Η εταιρεία Φράγκος ΑΕ αναζητά άτομο στο Τμήμα Ποιοτικού ελέγχου Παραγωγής Ενδυμάτων για την περιοχή της Αττικής.

Aπαραίτητα Προσόντα:

  • Απαραίτητη 4 ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
  • Άριστη γνώση αγγλικών και χρήση Η/Υ
  • Ικανότητα συχνών ταξιδίων στο εξωτερικό
  • Γνώση πατρόν η ραφής
  • Πτυχίο Κλωστουφαντουργίας θα συνεκτιμηθεί

Κύρια καθήκοντα:

  • Ο υποψήφιος θα ειναι υπεύθυνος για τον έλεγχο και την διασφάλιση της ποιότητας των ενδυμάτων κατα την διάρκεια της παραγωγής τους.
  • Υπεύθυνος για την έγκαιρη προετοιμασία των προβλεπόμενων εντύπων
  • Συνεχή επικοινωνία με τα εργοστάσια

Η Εταιρεία προσφέρει:

Εξαιρετικές συνθήκες εργασίας, oργανωμένο &  αξιοκρατικό περιβάλλον, ανταγωνιστικές αποδοχές και δυνατότητα εξέλιξης.

 

Παρακαλώ όπως αποστείλετε τα βιογραφικό σας: [email protected]