Οι άνθρωποί μας

Η επιτυχία της εταιρίας μας οφείλεται στους ανθρώπους που την απαρτίζουν και εκείνοι αποτελούν το ισχυρότερο ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα.

Για εμάς στη Φράγκος Α.Ε. οι άνθρωποι αποτελούν το πολυτιμότερο συστατικό στοιχείο της επιχείρησής μας. Η επιτυχία της εταιρίας μας οφείλεται στους ανθρώπους που την απαρτίζουν και η μελλοντική της πορεία και ανάπτυξη χαράσσεται από εκείνους.

Τα στελέχη μας από την πρώτη μέρα γίνονται μέλη μιας οικογένειας και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη διαρκή ανάπτυξη και εκπαίδευσή τους. Για το λόγο αυτό κάθε θέση συνοδεύεται από ένα πλάνο προοπτικής ανέλιξης, είτε στο αρχικό τμήμα επιλογής του ενδιαφερόμενου είτε σε άλλο, ανάλογα με τις προτιμήσεις και τις δυνατότητές του.

OurPeople

Μέσα από τη διαδικασία επιλογής του ανθρώπινου δυναμικού προσπαθούμε να εντοπίσουμε στους υποψήφιους τις ηγετικές ικανότητες που έχουν αξία για την επιχείρησή μας. Για εμάς κάθε θέση είναι ένας leader, ένα μέλος μιας ομάδας που συνεργάζεται στενά και θέτει πάντα υψηλούς στόχους.

Οι ηγετικές ικανότητες των μελών της ομάδας της Φράγκος Α.Ε.:

 1. “They think Big”
 2. Έχουν επιμονή στο βέλτιστο αποτέλεσμα
 3. Εκτιμούν την αξία του χρόνου και παραδίδουν το σωστό αποτέλεσμα στο σωστό χρόνο
 4. Υποστηρίζουν τη γνώμη τους με επιχειρήματα και δε διστάζουν να διαφωνήσουν
 5. Θέλουν συνεχώς να μαθαίνουν
 6. Καταφέρνουν το καλύτερο με το μικρότερο δυνατό κόστος
 7. Ακούν, σέβονται τους άλλους και κερδίζουν την εμπιστοσύνη τους
 8. Προσλαμβάνουν τους καλύτερους
 9. Έχουν εμμονή με τους πελάτες και κάθε ενέργειά τους προσθέτει αξία σε αυτούς
 10. Είναι ειλικρινείς, δε φοβούνται να παραδεχτούν τα λάθη τους και ασκούν αυτοκριτική
 11. Κάθε project που αναλαμβάνουν το νιώθουν δικό τους, λειτουργούν για το καλό όλης της εταιρίας και όχι μόνο της ομάδας τους
 12. Έχουν την καινοτομία οδηγό στην καθημερινότητά τους
 13. Σκέφτονται μακροπρόθεσμα και δε θυσιάζουν το μακροπρόθεσμο καλό για βραχυπρόθεσμα καλά αποτελέσματα
 14. Αναλύουν σε βάθος κάθε project που αναλαμβάνουν και κάθε αποτέλεσμα πάντα το επανεξετάζουν και το ερμηνεύουν στρατηγικά