Βραβεία και Πιστοποιήσεις

Η εταιρία Φράγκος έχει αναγνωριστεί από διεθνώς πιστοποιημένους φορείς για τις επιδόσεις της και τις αναπτυξιακές της πρωτοβουλίες.

Η Φράγκος Α.Ε. από την ίδρυσή της μέχρι και σήμερα, έχει διακριθεί και βραβευτεί σε διαφορετικούς τομείς.

Η αναγνώριση σε πανελλαδικό επίπεδο από διεθνώς πιστοποιημένους φορείς για τις επιδόσεις της και τις αναπτυξιακές της πρωτοβουλίες, καθώς και για τις καλύτερες πρακτικές στο σχεδιασμό συσκευασίας, στην επικοινωνία, στην τυποποίηση διαδικασιών, αλλά και στην ανάπτυξη μέσω του θεσμού franchise, την καθιστά μια από τις πιο καινοτόμες και πρωτοποριακές εταιρίες στον κλάδο του παιδικού ενδύματος.

Πιστή στη φιλοσοφία και το όραμά της, η εταιρία Φράγκος έχει ενσωματώσει στην καθημερινή της λειτουργία και σε όλες τις εκφάνσεις της – σχεδιασμός, επιλογή πρώτων υλών, επιλογή προμηθευτών, δειγματισμός, ραφή, έλεγχος ποιότητας, αποθήκευση και διακίνηση, σχέσεις με πελάτες κλπ – αρχές και κανόνες που μετουσιώνονται σε διαδικασίες λειτουργίας. Οι διαδικασίες αυτές σε συνδυασμό με την υπόλοιπη εταιρική τεκμηρίωση είναι επικοινωνημένες σε όλο το προσωπικό το οποίο λειτουργεί βάσει αυτών. Ο έλεγχος των καθημερινών λειτουργιών γίνεται σε συστηματική και τακτική βάση από τις κατάλληλες οργανωτικές δομές.

Το σύνολο των εφαρμοζόμενων πολιτικών και κανόνων υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 9001:2008 το οποίο ορίζει τις απαιτήσεις για τα εφαρμοζόμενα Συστήματα Ποιότητας.

Η Φράγκος Α.Ε. επιθεωρείται κάθε χρόνο από τον διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης TUV HELLAS ο οποίος επιβεβαιώνει την ορθή και πλήρη τήρηση των απαιτήσεων του προτύπου ISO 9001:2008.

Η Φράγκος Α.Ε. από την ίδρυσή της μέχρι και σήμερα, έχει διακριθεί και βραβευτεί σε διαφορετικούς τομείς